วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

สายัณห์ สัญญา - ความรักเหมือนยาขม : แจกเพลง ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง

สายัณห์ สัญญา - ความรักเหมือนยาขม : แจกเพลง ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง

01 - สายัณห์ สัญญา - ความรักเหมือนยาขม.mp3 - 6.11 MB.
02 - สายัณห์ สัญญา - ทุ่งร้างนางลืม.mp3 - 4.98 MB.
03 - สายัณห์ สัญญา - ตัวไกลใจเหงา.mp3 - 4.76 MB.
04 - สายัณห์ สัญญา - รักเก้อ.mp3 - 4.81 MB.
05 - สายัณห์ สัญญา - แฟนใคร.mp3 - 3.86 MB.
06 - สายัณห์ สัญญา - บ้านใกล้เรือนเคียง.mp3 - 3.72 MB.
07 - สายัณห์ สัญญา - ความรักเหมือนยาขม (บรรเลง).mp3 - 5.29 MB.
08 - สายัณห์ สัญญา - แฟนเดิม.mp3 - 4.67 MB.
09 - สายัณห์ สัญญา - ตะวันลับฟ้า.mp3 - 5.96 MB.
10 - สายัณห์ สัญญา - รักที่ถูกลืม.mp3 - 6.30 MB.
11 - สายัณห์ สัญญา - นางไพร.mp3 - 3.83 MB.
12 - สายัณห์ สัญญา - น้ำตาไอ้ก้อง.mp3 - 3.67 MB.
13 - สายัณห์ สัญญา - รักจริงหรือเปล่า.mp3 - 3.74 MB.
14 - สายัณห์ สัญญา - ตัวไกลใจเหงา (บรรเลง).mp3 - 4.91 MB.

ไม่มีความคิดเห็น: