วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๙

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๙

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrGemZysZLGfnOKnZKqhkZSpYa2Zlpyq4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 ชวนน้องแต่งงาน.MP3 - 2.09 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2hlZyrZbGelOKnYqqhkZSpX62Zm5mm2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 ทุ่งร้างนางลืม.MP3 - 3.13 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Khmpqma6%2BZmpyttayZlJyiZ66Wl5St7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 สัญญา 5 ปี.MP3 - 3.14 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zqqfmp2sbK2hluKnZKqhkZSpYa2ZlpWq4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 บ้านใกล้เรือนเคียง.MP3 - 2.85 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLObnJmpaqybl5yntKyZlJyiZq6Wl5St6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 กล่อมหอ.MP3 - 3.54 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK6dmZSqZ66elOKnZaqhkZSpYq2Zl5mm5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 ลูกสาวผู้การ.MP3 - 3.32 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cbCflZyrbayhnOKnaaqhkZSpZq2ZnJyq9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 ทหารพิการรัก.MP3 - 3.19 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za6dl5emYbKfmpunr6yZlJyiYa6Wl5Sn1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 รักเก่าที่บ้านเกิด.MP3 - 3.22 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqqhlpusbK%2BdluKnZaqhkZSpYq2ZlZWm5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 หอมหน่อย.MP3 - 2.94 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayclpulbbCinOKnZaqhkZSpYq2ZmJeo5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 ส่งแอ๋วเรียนราม.MP3 - 3.11 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๘

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๘

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7GglZanZ7KdnOKnYqqhkZSpX62ZlZyq2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 ในฝัน.MP3 - 3.13 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGZm5ilbLGbnOKnY6qhkZSpYK2ZmZyq3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 ขาดคนหุงข้าว.MP3 - 2.62 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK%2Bhl5qqbrKhnZmltqyZlJyiaK6Wl5Sn8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 สะใจหรือยัง.MP3 - 3.46 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKem5Ssa7Gcm5atsayZlJyiY66Wl5Sn3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 สาวผักไห่.MP3 - 3.28 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba6fl5mqba%2BiluKnZaqhkZSpYq2ZnJqq5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 หลงเสียงนาง.MP3 - 3.53 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLGgmZuscKqelJmtt6yZlJyiaa6Wl5Sn9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 สามสิบยังแจ๋ว.MP3 - 1.89 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7GilZSpbbGbluKnaaqhkZSpZq2Zmp2o9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 ที่รักเรารักกันไม่ได้.MP3 - 3.17 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa%2BflpqlaK2cnOKnYaqhkZSpXq2ZnJus1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ไอ้หนุ่มตังเก.MP3 - 3.30 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGgmZutZ7GelJmtsayZlJyiY66Wl5St3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 ฮักสาวขอนแก่น.MP3 - 2.82 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq6dnJqtaaqcluKnZaqhkZSpYq2ZnZqo5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 ห้องนอนคนจน.MP3 - 2.97 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๗

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๗

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba%2Bhl5qlarCcmJmls6yZlJyiZa6Wl5Sn5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 ปูไข่ไก่หลง.MP3 - 2.72 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKugnZqsa7GbmZansqyZlJyiZK6Wl5Sr4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 กินอะไรถึงสวย.MP3 - 2.60 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKyelZWqZa6ZlpStsayZlJyiY66Wl5Sp3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 พี่มีแต่ให้.MP3 - 2.94 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayflpmub66enOKnZ6qhkZSpZK2Zlpes7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 จักรยานคนจน.MP3 - 2.48 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK6ilpqrbK2aluKnZqqhkZSpY62Zmpqu6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 ใช่แล้วซิ.MP3 - 2.60 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK2glZynYayhlJmtr6yZlJyiYa6Wl5St1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 ฉันทนาที่รัก.MP3 - 4.08 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6qhnJmpaqqelpSltKyZlJyiZq6Wl5Sr6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 หนุ่มนารอนาง.MP3 - 2.95 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKem5SrcK2alZatt6yZlJyiaa6Wl5Sr9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ตัวไกลใจเหงา.MP3 - 3.18 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqfnZelZq6dnOKnYaqhkZSpXq2ZnJam1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 จองไว้ก่อน.MP3 - 3.04 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKglZymY7KZlOKnYaqhkZSpXq2ZnJSu1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน.MP3 - 2.70 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๖

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๖

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6qhlJyqb6%2BfnOKnaKqhkZSpZa2Zm5as8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 จูบไม่หวาน.MP3 - 3.84 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7CfmJ2lbrKZm5Wnt6yZlJyiaa6Wl5Sr9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 ไก่นาตาฟาง.MP3 - 2.74 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GhmZunabKbluKnZaqhkZSpYq2Zmp2o5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 ใจนางเหมือนทางรถ.MP3 - 2.92 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ca6ilpipb7GfmpuntqyZlJyiaK6Wl5Sn8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 ทหารอากาศขาดรัก.MP3 - 3.23 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLCimJimbayhlJentayZlJyiZ66Wl5St7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 น้ำมันแพง.MP3 - 3.57 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Gampuma7GimJutsKyZlJyiYq6Wl5St2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 เทพธิดาผ้าซิ่น.MP3 - 3.80 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7KZlpqrbrGfluKnZqqhkZSpY62ZmZ2m6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 ไอ้หนุ่มตู้เพลง.MP3 - 2.51 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6qhnJmnZ6yhlpSltKyZlJyiZq6Wl5Sr6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ลารักจากสวนแตง.MP3 - 3.52 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2Bgl5urarKalpmlsqyZlJyiZK6Wl5St4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 นางฟ้ายังอาย.MP3 - 2.54 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6ufl52qca2fnOKnaaqhkZSpZq2Zlpam9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 อ้อนจันทร์.MP3 - 3.92 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๕

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๕

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BcnZurZauiluKnZaqhkZSpYq2Zl5qo5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 สมัครรักสมัครแฟน.MP3 - 3.05 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66al5urZ62gm52nsKyZlJyiYq6Wl5Sn2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 โปรดเถิดดวงใจ.MP3 - 2.92 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6empWmYrOiluKnYqqhkZSpX62ZnJqo2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 มนต์เมืองเหนือ.MP3 - 2.85 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa6bmJumZaqelOKnZaqhkZSpYq2ZmJmm5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 ฝนเดือนหก.MP3 - 2.99 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqdnZWra6yelJSltayZlJyiZ66Wl5Sn7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 เสียงขลุ่ยเรียกนาง.MP3 - 2.53 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6uelJWqYqqcmZSnsKyZlJyiYq6Wl5Sp2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 ร้อยรักในอารมณ์.MP3 - 3.84 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrKelZqlZ6%2BhluKnZKqhkZSpYa2Zlp2s4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 กลิ่นโคลนสาบควาย.MP3 - 3.11 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq2blpqmarGflZmtsqyZlJyiZK6Wl5Sn4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ชมทุ่ง.MP3 - 2.91 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cbCimJilaLCclpentqyZlJyiaK6Wl5Sr8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 บ้านนี้ฉันรัก.MP3 - 2.79 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2blpqmbrCcmZmttayZlJyiZ66Wl5Sp7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 บัวตูมบัวบาน.MP3 - 2.90 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๔

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๔

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7KelJuta7KhluKnaaqhkZSpZqyilp2s9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 มาลัยดอกรัก.MP3 - 2.82 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLOcnJepa66ilJint6yZlJyiaa6Wlp2n9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 อย่ามาคิดถึงฉันเลย.MP3 - 3.04 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z62gmpilba%2BiluKnZqqhkZSpY6yilZiq6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 น้ำตาลก้นแก้ว.MP3 - 2.88 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7OamZqoY6qZlOKnY6qhkZSpYKyimZSs3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 น้ำตาเทียน.MP3 - 2.43 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLOfm5yobK6gnZantKyZlJyiZq6Wlp2t6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 วิวาห์น้ำตา.MP3 - 2.66 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y6%2BbmJmsaq%2Bcm5mlr6yZlJyiYa6Wlp2n1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 รังรักในจินตนาการ.MP3 - 2.84 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKdm5WuZ66emJStsqyZlJyiZK6Wlp2t4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 หงษ์ปีกหัก.MP3 - 2.79 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa6hnZSrbK2aluKnY6qhkZSpYKyimpqq3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 เดือนจ๋า.MP3 - 2.74 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGgmZulbqyalpmttKyZlJyiZq6Wl5Sp6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 น้ำตาลาไทร.MP3 - 3.03 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y6qfmJurY7KhluKnYaqhkZSpXq2ZlpWs1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 น้ำค้างเดือนหก.MP3 - 2.18 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๓

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๓

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za%2BcmJeua6ydnZmlsKyZlJyiYq6Wlp2r2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 บอกรักฝากใจ.MP3 - 2.76 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=abGampulcKyam5uttqyZlJyiaK6Wlp2p8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน.MP3 - 2.81 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba2elpSuaK6glJWttqyZlJyiaK6Wlp2p8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 คิดถึงพี่ไหม.MP3 - 3.11 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62blpqlbqyflZmtt6yZlJyiaa6Wlp2p9
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 คนจนเป็นไง.MP3 - 2.49 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6yflJ2obbGflJyts6yZlJyiZa6Wlp2p5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 สัญญาเมื่อสายัณห์.MP3 - 3.70 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbCgmJulb6%2BenZmntKyZlJyiZq6Wlp2t6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 โชคดีที่รัก.MP3 - 2.91 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ualZesY66ZnOKnYqqhkZSpX6yimZao2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 รักสาวเสื้อลาย.MP3 - 3.24 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbOgm5qqaaqampyntKyZlJyiZq6Wlp2t6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ร้องไห้กับเดือน.MP3 - 3.02 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbOhm5itbKydm5ins6yZlJyiZa6Wlp2r5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 เรือนหอน้ำตา.MP3 - 3.46 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqudlJelZbKimJqnsKyZlJyiYq6Wlp2r2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 น้ำลงเดือนยี่.MP3 - 3.27 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๒

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๒

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbKdm5WsZayemJStr6yZlJyiYa6Wlp2t1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 ความรักเหมือนยาขม.MP3 - 3.58 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa6dl5apaKqanJuns6yZlJyiZa6Wlp2n5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 จดหมายเป็นหมัน.MP3 - 3.09 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCglJusbKugnOKnaKqhkZSpZayilZuu8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 ฝนตกฟ้าร้อง.MP3 - 2.77 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqgmpapaa2fnOKnZ6qhkZSpZKyim5as7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 ขันหมากเศรษฐี.MP3 - 3.20 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKubm5ynZq2bnOKnZKqhkZSpYayimJaq4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 คนงามลืมง่าย.MP3 - 3.52 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2glZupaq6emZmts6yZlJyiZa6Wlp2r5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 ลานเทสะเทือน.MP3 - 3.00 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqyflJitba2enOKnZKqhkZSpYayilpeq4
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 สาวสองเมือง.MP3 - 3.81 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKudlJarZLKinOKnY6qhkZSpYKyinZeq3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 ผู้เสียสละ.MP3 - 3.20 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2glZWuZqyelOKnZaqhkZSpYqyim5mm5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 พอหรือยัง.MP3 - 3.05 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BhmJ2oa66gnOKnZaqhkZSpYqyimpuo5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 หิ้วกระเป๋า.MP3 - 3.02 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๑

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี หัวแก้วหัวแหวน ชุด ๑


http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLOclZSoYqyZlOKnYaqhkZSpXqyimJSq1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 01 คนอกหักพักบ้านนี้.MP3 - 3.42 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGdmpmnaK6dluKnYqqhkZSpX6yinJ2q2
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 02 รักจางที่บางปะกง.MP3 - 2.89 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZquclJiraK6emZansayZlJyiY66Wlp2t3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 03 ผู้หญิงหน้าเงิน.MP3 - 3.25 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2BcmJeuZ6ygmJmlr6yZlJyiYa6Wlp2r1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 04 ใครลืมใครก่อน.MP3 - 2.14 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKclpuuaq2dluKnZqqhkZSpY6yil52s6
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 05 คนสวยใจดำ.MP3 - 2.64 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq6flpyucKyem52ntqyZlJyiaK6Wlp2p8
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 06 เหนือคำสาบาน.MP3 - 3.03 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK6glpunarOgm5mns6yZlJyiZa6Wlp2t5
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 07 คิดถึงพี่หน่อย.MP3 - 2.72 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLCglJuna6ygnOKnY6qhkZSpYKyilZus3
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 08 เผลอใจรัก.MP3 - 2.56 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLKbm52naaqZ4palZ7KWlJiiabOalJc%3D7
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 09 ถึงชั่วก็รัก.MP3 - 3.75 MB.

http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2Bil5erZq%2BamZmlr6yZlJyiYa6Wlp2n1
จักรพรรณ์ อาบครบุรี - 10 ลาสาวแม่กลอง.MP3 - 2.64 MB.

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ปูนิ่ม พิมพ์อุบล

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ปูนิ่ม พิมพ์อุบล

01-ลดหล่อได้บ่อ้าย.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/a8cc94/

02-คบอ้ายแล้วได้หยัง.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/883a20/

03-อยากมีคนใกล้เมื่อใจเหงา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/94b139/

04-เติมฮัก เติมใจ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/b6edb1/

05-สายน้ำบ่มีวันไหลกลับ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/5667f5/

06-สวรรค์บ่มีตา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/847a1d/

07-ไปฮักเขาดีกว่า.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/65d424/

08-แรงใจจากแม่.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/298e45/

09-หมาเห่าเจ้าของ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/28ea87/

10-สาวซำน้อยคอยรัก.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/eb1e9b/

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - รวมพล คนอกหัก

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - รวมพล คนอกหัก

01-คืนใจ บ่าววี.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/e4be85/

02-อกหักตอนซัมเมอร์ บิว กัลยาณี.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/6466e2/

03-ขวัญใจพี่หลวง หลวงไก่.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/978a3b/

04-หลอกกันไซ อันดา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/281fb1/

05-เจ็บหัวเหม็ด อู๋ พันทาง.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/175d71/

06-อกหักเรื่องขำขำ สุชาดา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/4dd860/

07-เจียมตัว โปงลางสะออน.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/0eb116/

08-เขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตา หญิง ธิติกานต์.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/695fb3/

09-เจ็บครั้งนี้ไม่มีน้ำตา ตั้ม ต้องรัก.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/4f61dc/

10-รอนานนานทรมานใจ กระแต.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/4c4a27/

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ ชุดที่ 1

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ ชุดที่ 1

01-พี่ไม่หลบ นองไม่หลับ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/d5bb99/

02-รางวัลปลอบใจ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/89583e/

03-ด้วยรัก...นิรันดร์.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/f58d32/

04-ให้แม่มาขอ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/df2259/

05-คนที่เฝ้ารอ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/6b56b6/

06-สุดรักสุดราง.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/fbe523/

07-เธอเท่านั้น.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/6a361e/

08-เขิน.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/2d2deb/

09-สายลม.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/774112/

10-ยังคอย.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/16d605/

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - เอิร์น เดอะสตาร์ ชุดที่ 1

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - เอิร์น เดอะสตาร์ ชุดที่ 1

01-บัตรเชิญของความคิดถึง.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c6f4b2/

02-โทรหาครั้งสุดท้าย.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/db48c3/

03-รักเธอด้วยคน.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/640d85/

04-รอทำอย่างนั้นกับเธอ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/92debd/

05-ลืมหน่อยก็ไม่ได้.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/9a4610/

06-สะดวกคุยหรือเปล่า.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c92e29/

07-รอวันเธอเหงา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/599ede/

08-ขอโทษนะคะ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/3d5e9d/

09-คำรักโหลๆ.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/ee6c5b/

10-แม่หัวลำโพง (เพลงดังจากละครแม่หัวลำโพง).mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/5c8f65/

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ลูกทุ่งแดนซ์ซิง แดนซ์เซอร์ 4

ฟังเพลง โหลดเพลง ลูกทุ่ง mp3 [อัลบั้มเต็ม] - ลูกทุ่งแดนซ์ซิง แดนซ์เซอร์ 4

01-จี่หอย พี สะเดิด.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/a5c9bb/

02-จิรักหรือจิหลอก ตั๊กแตน ชลดา.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c0373c/

03-สบายดีหรือเปล่า ก๊อท จักรพันธ์.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c249b7/

04-สาวรำวง ต่าย อรทัย.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/0d35fa/

05-บ่กล้าเจอ...ย่านเผลอกอด ศิริพร อำไพพงษ์.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/827611/

06-จดหมายผิดซอง ไมค์ ภิรมย์พร.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c21bf5/

07-ดอกจานประหารใจ มนต์แคน แก่นคูน.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/c094d8/

08-บ่าวพันธุ์พื้นเมือง ไหมไทย ใจตะวัน.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/234c57/

09-มักสาวซอนแลน พี สะเดิด.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/833afb/

10-หลูโตนหมอนข้าง ศิริพร - เอกพล.mp3 - Done
http://www.filefactory.com/file/97f207/